Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Akcja Zima

Przypominamy mieszkańcom Pyskowic o trwającej na terenie naszej gminy „Akcji Zima". Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych prowadzi Urząd Miejski w Pyskowicach. Wykonawcą prac zimowego utrzymania dróg gminnych jest firma Tönsmeier Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, oddział w Pyskowicach. Umowa z niniejszą firmą obowiązuje do 31.12.2017 r.
Wszelkie zgłoszenia dot. akcji zimowej prowadzonej na terenie Gminy Pyskowice należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego pod nr tel. (32) 332 60 16 lub bezpośrednio firmie Tönsmeier Południe Sp. z o.o. Oddział w Pyskowicach tel. (32) 233 26 01 lub 600 082 790.

 

Pod koniec grudnia po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. „Całoroczne utrzymanie dróg gminnych w 2018 r." zostanie zawarta nowa umowa z Wykonawcą prac.

 

Wykonawcą prac zimowego utrzymania chodników miejskich, przystanków autobusowych oraz ulic wewnętrznych (osiedlowych) jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach (tel. 32 233 21 07).

 

Drogi powiatowe:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (tj. Powstańców Śląskich 2985S, Gliwicka 2905S oraz ul. Wyzwolenia 2905S) w tegorocznym sezonie zimowym prowadzi Gmina Pyskowice na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Gliwickim. Wszelkie zgłoszenia dot. akcji zimowej prowadzonej na drogach powiatowych na terenie Gminy Pyskowice należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego pod nr tel. (32) 332 60 16.
Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Tönsmeier Południe Sp. z o.o. ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej, oddział w Pyskowicach ul. Zaolszany 3.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy:

 • Radosław Weingricht tel. służbowy (32) 233 26 01, tel. 600 082 790

 

Drogi Wojewódzkie:
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Gliwickim, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach w sezonie zimowym 2017/2018 będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.

 

Informacje o nieprzejezdności dróg wojewódzkich na terenie miasta Pyskowice tj. ul. Poznańska i ul. Gliwicka (DW 901) należy zgłaszać w następujący sposób:

 • Kierownikowi Akcji Zimowej ds. dróg wojewódzkich z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych - Dariusz Wieteska tel. 32 234-06-96 kom. 605-435-730
 • Wykonawcą realizującym zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich jest firma HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14.

Osobą bezpośrednio zaangażowaną w zimowe utrzymanie dróg jest Piotr Hucz tel. 512-142-004 lub 517-511-398 lub 34 353-92-53 lub 34 375-61-00

 

Drogi Krajowe:
Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg krajowych na terenie miasta Pyskowice wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Myśliwska 5 z siedzibą w Katowicach – rejon w Zabrzu ul. Chudowska 1.
Informacje o nieprzejezdności dróg krajowych na terenie miasta Pyskowice tj. droga nr DK 94 obwodnica miejska oraz ul. Mickiewicza od skrzyżowania z obwodnicą w kierunku Byciny zgłaszać bezpośrednio (dyżury pełnione są całodobowo):

 • w siedzibie rejonu w Zabrzu ul. Chudowska 1 tel. (32) 234 06 92
 • w Obwodzie Drogowym w Brzezince ul. Białostocka 3 tel. (32) 270 15 10.

Głównym Wykonawcą realizującym zadanie jest:
REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice
Telefony kontaktowe osób bezpośrednio zaangażowanych w zimowe utrzymanie dróg:

 • Grzegorz Staszewski – tel. kom. 607 072 410
 • Arkadiusz Pawlas – tel. kom. 667 082 236
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę