Ankietyzacja 2016

W okresie od 7 listopada do 15 grudnia 2016r. na terenie Gminy Pyskowice została przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców mająca na celu zebranie informacji potrzebnych do opracowania dokumentów strategicznych takich jak Program Ochrony Środowiska, Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

W zabudowie jednorodzinnej zdecydowano się na wykonanie ankietyzacji w terenie podczas której ankieterzy wraz z mieszkańcami wypełnili ankiety dotyczące m.in. gospodarki energetycznej w budynkach mieszkalnych. W zabudowie wielorodzinnej ankiety zostały wypełnione przez zarządców.

Zebrane ankiety zostały wykorzystane do opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji, a także pozwolą zaplanować dalsze działania z zakresu szeroko rozumianej ekologii podejmowane przez Gminę Pyskowice.

Razem zebranych zostało 473 ankiet dotyczących budynków jednorodzinnych oraz 199 dotyczących budynków wielorodzinnych.