Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Informujemy, że „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice" został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXVIII/207/2016 z dnia 22.12.2016 r.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Gmina Pyskowice uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 135.000,00 zł, które zostało udzielone w formie dotacji 54.000,00 zł i pożyczki 81.000,00 zł.


Program uwzględnia nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Pyskowice, które znajdują się poza terenami Aglomeracji Gliwice i które jednocześnie nie są objęte lokalnymi sieciami kanalizacyjnymi oraz ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mają możliwości podłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W ramach Programu planuje się budowę 9 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków przy ul. Czerwionka. Podstawowym warunkiem przystąpienia mieszkańca do realizacji „Programu...." i uzyskania dofinasowania na budowę przydomowej oczyszczalni będzie likwidacja istniejącego szamba.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę