Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

W Pyskowiach działał „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice", przyjęty (link do pliku .pdf) uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXVIII/207/2016 z dnia 22.12.2016 r.

Program uwzględniał nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy, które znajdują się poza terenami Aglomeracji Gliwice i które jednocześnie nie są objęte lokalnymi sieciami kanalizacyjnymi oraz ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mają możliwości podłączenia się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W ramach programu powstało 9 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków przy ul. Czerwionka.

Gmina Pyskowice uzyskała dofinansowanie ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 133 490,00 zł, które zostało udzielone w formie dotacji 54.000,00 zł i pożyczki 81.000,00 zł.