Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Nowe narzędzie w walce ze smogiem

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można składać online lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. W Pyskowicach wprowadzaniem danych do CEEB zajmują się pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 32 332 60 14.

Co to jest CEEB?  

CEEB to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". CEEB będzie bowiem również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Katalog urządzeń, które muszą być ujęte w bazie, obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Zgłoszenia będzie musiał dokonać również każdy, kto ma w domu piec, kominek, czy nawet kuchenkę węglową.

Spis pośrednio tylko dotyczy mieszkańców bloków i dla nich raczej nie będzie problemem. Jeśli, jak większości przypadków, budynek ogrzewa ciepło ze wspólnego źródła za nich deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Natomiast jeśli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła, np. piec węglowy, to złożenie deklaracji należy do zadań właściciela. Jest to oczywiście również obowiązek właściciela domu.

Do kiedy złożyć deklarację? 

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione  przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., 
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 

Jak złożyć deklarację? 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby: 

1. drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w urzędzie gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  

W przypadku „starych” źródeł ciepła właściciele lub zarządcy mają na zgłoszenie już tylko sześć miesięcy. Zaniedbanie obowiązku w terminie do 1 lipca 2022 r. może skutkować mandatem do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywną do 5 tys. zł. Dotychczas złożono jedynie ponad 672 609 deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej.

Więcej na temat CEEB na stronach: www.zone.gunb.gov.pl oraz www.gunb.gov.pl.

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.


e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl.

 

Ulotka zgodna z treścią poniżej

 

Schemat postępowania przy składaniu deklaracji - treść w informacji