Cmentarz komunalny

Opłaty za miejsce pochówku

Utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach jest zadaniem własnym gminy. Aktualnie obowiązuje zarządzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0050.185.2022 z 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLVI/439/2022  z 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych.

Opłaty za pochowanie zwłok i rezerwację miejsca na cmentarzu wynikają z cennikika ustalonego wyżej wymienionymi dokumentami. 

Numer rachunku do wpłat: 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953.


Administrator przypomina o odnowieniu opłaty

Administrator cmentarza przypomina o ponownym opłacaniu grobów istniejących oraz rezerwacji miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Pyskowicach.

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych grób nie może być użyty do ponownego chowania  przed upływem 20 lat. Przedłużenia miejsc oraz opłat dokonuje się u administratora cmentarza - Urząd Miejski Pyskowiceul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 32-332-60-10 - w godzinach pracy urzędu.

Groby oraz miejsca, które nie będą opłacone, mogą zostać przeznaczone do kolejnego pochówku.