Cmentarz komunalny

Opłaty za miejsce pochówku

Utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach jest zadaniem własnym gminy. Aktualnie obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Miasta nr RZ.0050.083.200 z dnia 27 marca 2020 r. r., w którym ustalono m.in. wysokości stawek czynszu za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Pierwsza rezerwacja dokonywana jest na 20 lat. Po tym czasie, w przypadku braku dalszej opłaty administrator ma prawo do ponownego wykorzystania grobu. Numer rachunku do wpłat: 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953.

Opłata za rezerwację powierzchni grobu ziemnego za pierwsze 20 lat wynosi 500,00 zł brutto. Rezerwację należy przedłużyć  na kolejne 20 lat.

Prosimy zatem dysponentów grobów o kontakt z administratorem cmentarza, to jest UM Pyskowice (32) 332-60-10, celem dokonania opłat lub poinformowania o rezygnacji z dalszej rezerwacji.


Administrator przypomina o odnowieniu opłaty

Administrator cmentarza przypomina o ponownym opłacaniu grobów istniejących oraz rezerwacji miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Pyskowicach.

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych dzierżawa miejsca jest ważna przez okres 20 lat i na pół roku przed jej wygaśnięciem należy dokonać opłaty na kolejny okres w celu jej przedłużenia. Groby oraz miejsca, które nie będą opłacone, mogą zostać przeznaczone do kolejnego pochówku.

Przedłużenia miejsc oraz opłat dokonuje się u administratora cmentarza - Urząd Miejski Pyskowice
ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 32-332-60-10 - w godzinach pracy urzędu.