Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Deratyzacja

Zgodnie z uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice stanowiącą akt prawa miejscowego i na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice stanowiącego załącznik do ww. uchwały, obowiązkową deratyzację na terenie miasta przeprowadza się w każdym roku, w terminach: od 5 do 15 kwietnia oraz od 5 do 15 października.


Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. Regulaminu wyznacza się następujące obszary miasta podlegające obowiązkowej deratyzacji:

  1. obszary zabudowy wielolokalowej, a w nich miejsca gromadzenia odpadów komunalnych i korytarze piwniczne,
  2. obszary zabudowy jednorodzinnej, a w nich budynki gospodarcze, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub przechowywane są produkty rolne, oraz miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,
  3. obszary nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej, sklepami oraz obiektami lub magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.

 

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

 

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.

 

Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

 

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni. 

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia pułapek na szczury lub wyłożenia trutki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu trutki.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę