Dotacje na inwestycje ekologiczne

W Pyskowicach działał program ekologiczny pozwalający na uzyskanie dopłat dla mieszkańców, którzy zdecydowali się na wymianę dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go ekologicznym i złożyli wnioski do 31 marca 2018 r.

Dopłaty udzielane były na:

  • zakup ekologicznego źródła ciepła,
  • zakup kolektorów słonecznych,
  • wykonania przyłącza w przypadku podłączenia budynku do kotłowni lokalnych lub miejskich.

Wysokość dofinansowania była ustalana indywidualnie, do kwoty 2000,00 zł. 

W 2018 r. rozpatrzono 80 wniosków, wypłacono dotacje dla 87 beneficjentów na łączną kwotę 157 508,32 zł.