Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Instalacja fotowoltaiczna

Informujemy, że konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego pn.: "Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność Energetyczna, został rozstrzygnięty.

Niestety zadanie pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim" polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej nie otrzymało dofinansowania.
Znalazło się na pozycji nr 22 listy rezerwowej.


W związku z zaistniałą sytuacją przedstawiciele Klastra Energii działającego pod egidą Powiatu Gliwickiego informują, że w najbliższym czasie zostaną przedstawione inne możliwości finansowania przedmiotowego zadania na terenie Gminy Pyskowice.


Przypominamy, że w maju 2018 r. Gmina Pyskowice wspólnie z Gminą Toszek, Rudziniec, Wielowieś i Gierałtowice złożyła wspólny wniosek na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim". Do konkursu zostało zakwalifikowanych 115 nieruchomości z terenu Pyskowic.

Szczegóły konkursy dostępne są na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

 

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU 

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Więcej informacji na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255  

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Więcej informacji na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255 

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie ze stycznia 2019 r. na marzec 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU


Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU


Pragniemy poinformować, że termin rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pn.: "Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność Energetyczna, uległ zmianie i zostaje przesunięty z listopada na styczeń 2019 r.

Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Przypominamy, że Gmina Pyskowice wspólnie z Gminą Toszek, Rudziniec, Wielowieś i Gierałtowice w maju bieżącego roku złożyła wspólny wniosek na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim". Do konkursu zostało zakwalifikowanych 115 nieruchomości z terenu Pyskowic, w których na podstawie złożonej ankiety, odbyły się wizje i zawarte zostały umowy przedwstępne.

Szczegóły konkursy dostępne są na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to jest fotowoltaika?
Przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej następuje wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii słońca. Pozyskaną energię możemy wykorzystać w dowolny sposób np. zasilając domowe urządzenia elektryczne. Dzięki temu zwiększamy efektywność energetyczną naszych gospodarstw domowych. W dużej mierze zmniejszamy ilość energii pobranej z sieci od dostawcy i tym samym zmniejszamy koszty związane z opłatami za energię elektryczną.
W związku z tym, iż w perspektywie czasu ceny za energię wzrastały i nadal przewiduje się ich wzrost, inwestycja w montaż ogniw fotowoltaicznych staje się bardzo korzystna i atrakcyjna.

 


DZIAŁANIA ZREALIZOWANE

 

  • WIZJE W NIERUCHOMOŚCIACH ZAKOŃCZONE

 

Informujemy, że zakończyły się wizje w nieruchomościach mieszkańców, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i złożyli ankiety w wymaganym terminie do 29 grudnia 2017 r.

 

Po weryfikacji możliwości technicznych i analizie otrzymanych od Państwa danych stworzona została ostateczna lista osób zakwalifikowanych. Do programu zakwalifikowanych zostało 134 nieruchomości, w tym 13 nieruchomości stanowi lista rezerwowych.

 

Wszystkie osoby, które złożyły w wymaganym terminie ankiety zostaną mailowo poinformowane o wynikach naboru.

 

W celu podjęcia dalszych czynności przez Gminę, koniecznym jest zawarcie umów przedwstępnych przez właścicieli nieruchomości, którzy zostali zakwalifikowani do programu. Szczegółowe informacje zawarte będą w mailach.

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: pokój 310 (II piętro) tel. 32 332 60 14 lub pokój 313 (II piętro) tel. 32 332 60 16.

 

  • SPOTKANIA INFORMACYJNE
Spotkanie - fotowoltaika

13 i 15 grudnia odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami w sprawie projektu na dofinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Na spotkaniach obecni byli Radni Rady Powiatu z ramienia Klastra Energii pn. Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim, którego Gmina Pyskowice jest członkiem. Na spotkaniach poruszone zostały kwestie związane z działalnością Klastra Energii takie jak: ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii. Ponadto, przedstawione zostały zagadnienia techniczne związane z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz korzyści z niego płynące.

 

Poniżej przedstawiamy prezentację, która była wyświetlana podczas spotkań 13 i 15 grudnia.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę