Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Instalacja fotowoltaiczna

9.04.2020 r.

W odpowiedzi na potrzeby społeczne, Zarząd Województwa podjął dodatkowe działania mające na celu zwiększenie alokacji, tj. renegocjację programu w celu zmiany RPO, zatwierdzoną decyzją KE C(2020) 107 z dnia 9 stycznia 2020 r.

 

W wyniku renegocjacji programu, kwotę alokacji przeznaczoną na konkurs w poddziałaniu 4.1.3 zwiększono o 156 915 180,00 PLN, a przy zaangażowaniu wolnych środków w tym działaniu, kwota alokacji wyniosła 164 640 027,45 PLN. Umożliwiło to wybór do dofinansowania dodatkowych 3 projektów niegrantowych (do pozycji nr 4 włącznie) oraz dodatkowych 7 projektów grantowych (do pozycji nr 10 włącznie), zgodnie z Ustawą wdrożeniową – przy zachowaniu ich kolejności na liście. Przy takim podziale doszło do maksymalnej absorpcji środków dostępnych w działaniu. 

Projekt pn. „ Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” znalazł się na 17 pozycji na liście projektów niegrantowych.

 

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż przy poprzednim wyborze do dofinansowania alokacja naboru, dzięki staraniom Zarządu Województwa, również została zwiększona do 163 mln zł., co umożliwiło wówczas wybór 4 projektów o łącznej wartości dofinansowania prawie 147 mln zł. 

 

Niestety, pomimo podjętych wysiłków by jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby gmin aplikujących w ramach przedmiotowego naboru tj. pomimo dwukrotnego zwiększenia alokacji, ilość środków nadal jest niewystarczająca by wybrać do dofinansowania wszystkie projekty, w tym projekt nr WND-RPSL.04.01.03-24-02CG/18 złożony przez gminę Gierałtowice, a w którym gmina Pyskowice jest jednym z partnerów.


 

Informujemy, że konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego pn.: "Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność Energetyczna, został rozstrzygnięty.

Niestety zadanie pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim" polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej nie otrzymało dofinansowania.
Znalazło się na pozycji nr 22 listy rezerwowej.


W związku z zaistniałą sytuacją przedstawiciele Klastra Energii działającego pod egidą Powiatu Gliwickiego informują, że w najbliższym czasie zostaną przedstawione inne możliwości finansowania przedmiotowego zadania na terenie Gminy Pyskowice.


Przypominamy, że w maju 2018 r. Gmina Pyskowice wspólnie z Gminą Toszek, Rudziniec, Wielowieś i Gierałtowice złożyła wspólny wniosek na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim". Do konkursu zostało zakwalifikowanych 115 nieruchomości z terenu Pyskowic.

Szczegóły konkursy dostępne są na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

 

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU 

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Więcej informacji na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255  

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Więcej informacji na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255 

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie ze stycznia 2019 r. na marzec 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

KOLEJNA ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU


Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r.
Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANEGO Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU


Pragniemy poinformować, że termin rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pn.: "Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność Energetyczna, uległ zmianie i zostaje przesunięty z listopada na styczeń 2019 r.

Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Przypominamy, że Gmina Pyskowice wspólnie z Gminą Toszek, Rudziniec, Wielowieś i Gierałtowice w maju bieżącego roku złożyła wspólny wniosek na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim". Do konkursu zostało zakwalifikowanych 115 nieruchomości z terenu Pyskowic, w których na podstawie złożonej ankiety, odbyły się wizje i zawarte zostały umowy przedwstępne.

Szczegóły konkursy dostępne są na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to jest fotowoltaika?
Przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej następuje wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii słońca. Pozyskaną energię możemy wykorzystać w dowolny sposób np. zasilając domowe urządzenia elektryczne. Dzięki temu zwiększamy efektywność energetyczną naszych gospodarstw domowych. W dużej mierze zmniejszamy ilość energii pobranej z sieci od dostawcy i tym samym zmniejszamy koszty związane z opłatami za energię elektryczną.
W związku z tym, iż w perspektywie czasu ceny za energię wzrastały i nadal przewiduje się ich wzrost, inwestycja w montaż ogniw fotowoltaicznych staje się bardzo korzystna i atrakcyjna.

 


DZIAŁANIA ZREALIZOWANE

 

  • WIZJE W NIERUCHOMOŚCIACH ZAKOŃCZONE

 

Informujemy, że zakończyły się wizje w nieruchomościach mieszkańców, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i złożyli ankiety w wymaganym terminie do 29 grudnia 2017 r.

 

Po weryfikacji możliwości technicznych i analizie otrzymanych od Państwa danych stworzona została ostateczna lista osób zakwalifikowanych. Do programu zakwalifikowanych zostało 134 nieruchomości, w tym 13 nieruchomości stanowi lista rezerwowych.

 

Wszystkie osoby, które złożyły w wymaganym terminie ankiety zostaną mailowo poinformowane o wynikach naboru.

 

W celu podjęcia dalszych czynności przez Gminę, koniecznym jest zawarcie umów przedwstępnych przez właścicieli nieruchomości, którzy zostali zakwalifikowani do programu. Szczegółowe informacje zawarte będą w mailach.

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: pokój 310 (II piętro) tel. 32 332 60 14 lub pokój 313 (II piętro) tel. 32 332 60 16.

 

  • SPOTKANIA INFORMACYJNE
Spotkanie - fotowoltaika

13 i 15 grudnia odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami w sprawie projektu na dofinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Na spotkaniach obecni byli Radni Rady Powiatu z ramienia Klastra Energii pn. Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim, którego Gmina Pyskowice jest członkiem. Na spotkaniach poruszone zostały kwestie związane z działalnością Klastra Energii takie jak: ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii. Ponadto, przedstawione zostały zagadnienia techniczne związane z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz korzyści z niego płynące.

 

Poniżej przedstawiamy prezentację, która była wyświetlana podczas spotkań 13 i 15 grudnia.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę