Konkurs ekologiczny

„Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. IV edycja konkursu

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. Można uzyskać nawet 50 tys. zł dofinansowania na przedsięwzięcia służące ochronie lub poprawie stanu środowiska. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 26 kwietnia do 10 maja br.

To już IV edycja konkursu, który stanowi publiczną kampanię edukacyjną. Jego celem jest promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez wspieranie innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych.

W ramach konkursu finansowane mogą być tzw. działania „miękkie”, jak kampanie edukacyjne lub działania „twarde”, czyli inwestycje ekologiczne, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. III edycję wygrali działkowcy z ROD „Konwalia” projektem budowy przyłącza wodociągowego.

Wygrana przyznawana jest w formie dotacji celowej z budżetu gminy Pyskowice do kwoty 50 tys. zł. Wnioski można składać do 10 maja. Co bardzo ważne, rozpoczęcie realizacji zadania musi nastąpić po dniu zawarcia z gminą umowy o dofinansowanie, a termin jego zakończenia nie może być dłuższy niż do 31 października 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, telefon 32/332 60 14 lub 32/332 60 12.


Regulamin IV konkursu ekologicznego "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" (poniżej link do pliku .pdf)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” (link do pliku .doc) 

Wyniki III edycji konkursu ekologicznego "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" (poniżej link do pliku .pdf).

III edycja konkursu ekologicznego „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój"

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu ekologicznego „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój".

Konkurs stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim ustaw.

Jego celem jest:

  1. promowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
  2. promocja innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego,
  3. ukazanie różnorodności działań na rzecz ochrony środowiska.

Wygrana przyznawana będzie w formie udzielonej z budżetu gminy Pyskowice dotacji celowej na finansowanie realizacji zwycięskiego przedsięwzięcia do kwoty 50.000,00 zł.

Termin składania wniosków konkursowych: od dnia 01.04.2021 r. do dnia 05.05.2021 r.

Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

Uwaga! Rozpoczęcie realizacji zadania musi nastąpić po dniu zawarcia z gminą umowy o dofinansowanie, a termin realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż do 29 października 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, najlepiej telefonicznie pod numerem telefonu 32/332 60 14 lub 32/332 60 12. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach do niezbędnego minimum.

W ramach konkursu finansowane mogą być zarówno tzw. działania „miękkie” jak np. kampanie edukacyjne lub działania „twarde” czyli różnego rodzaju inwestycje ekologiczne, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. II edycję konkursu wygrało zadanie „Zakup i montaż wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na terenie ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej”.

Link do uchwały w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój". 


Wyniki II edycji konkursu (poniżej link do strony).


Wyniki I edycji konkursu (poniżej link do pliku .pdf).