Konkurs ekologiczny

„Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. IV edycja konkursu

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. Można uzyskać nawet 50 tys. zł dofinansowania na przedsięwzięcia służące ochronie lub poprawie stanu środowiska. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 26 kwietnia do 10 maja br.

To już IV edycja konkursu, który stanowi publiczną kampanię edukacyjną. Jego celem jest promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez wspieranie innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych.

W ramach konkursu finansowane mogą być tzw. działania „miękkie”, jak kampanie edukacyjne lub działania „twarde”, czyli inwestycje ekologiczne, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. III edycję wygrali działkowcy z ROD „Konwalia” projektem budowy przyłącza wodociągowego.

Wygrana przyznawana jest w formie dotacji celowej z budżetu gminy Pyskowice do kwoty 50 tys. zł. Wnioski można składać do 10 maja. Co bardzo ważne, rozpoczęcie realizacji zadania musi nastąpić po dniu zawarcia z gminą umowy o dofinansowanie, a termin jego zakończenia nie może być dłuższy niż do 31 października 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, telefon 32/332 60 14 lub 32/332 60 12.


Regulamin IV konkursu ekologicznego "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" (poniżej link do pliku .pdf)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” (link do pliku .doc) 

Wyniki III edycji konkursu ekologicznego "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" (poniżej link do pliku .pdf).


Wyniki II edycji konkursu (poniżej link do strony).


Wyniki I edycji konkursu (poniżej link do pliku .pdf).