Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Najem lokali

NAJNIŻSZA EMERYTURA OD 01.03.2019 r.

 

 

1.100,00 zł /OSOBĘ/ m-c

 

 

 

KRYTERIA DOCHODOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.03.2019 r.

 

 

NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY :

Gospodarstwo jednoosobowe (190% najniższej emerytury)

190% x 1.100,00 zł /osobę/ m-c = 2.090,00/osobę/

Gospodarstwo wieloosobowe (140% najniższej emerytury)

140% x 1.100.00 zł /osobę/ m-c = 1.540,00 /osobę/

 

NAJEM LOKALU SOCJALNEGO :

Gospodarstwo jednoosobowe (100% najniższej emerytury)

100% x 1.100,00 zł  /osobę/ m-c = 1.100,00 /osobę/

Gospodarstwo wieloosobowe (75% najniższej emerytury)

75% x 1.100,00 zł /osobę/ m-c = 825,00 zł /osobę/

 

Zasady najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Pyskowice zostały określone w Uchwale Nr LII/393/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Kryterium dochodowe odnosi się do dochodu osiąganego w przeliczeniu na jednego członka rodziny, biorąc pod uwagę średni miesięczny dochód z 3-ch ostatnich miesięcy poprzedzających datę kwalifikacji wniosku w odniesieniu do najmu lokali na czas nieoznaczony oraz 6-ciu miesięcy w odniesieniu do najmu lokali socjalnych.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu NIE WLICZA się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę