Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Najem lokali

NAJNIŻSZA EMERYTURA OD 01.03.2019 r.

 

 

1.100,00 zł /OSOBĘ/ m-c

 

 

 

KRYTERIA DOCHODOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.03.2019 r.

 

 

NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY :

Gospodarstwo jednoosobowe (190% najniższej emerytury)

190% x 1.100,00 zł /osobę/ m-c = 2.090,00/osobę/

Gospodarstwo wieloosobowe (140% najniższej emerytury)

140% x 1.100.00 zł /osobę/ m-c = 1.540,00 /osobę/

 

NAJEM LOKALU SOCJALNEGO :

Gospodarstwo jednoosobowe (100% najniższej emerytury)

100% x 1.100,00 zł  /osobę/ m-c = 1.100,00 /osobę/

Gospodarstwo wieloosobowe (75% najniższej emerytury)

75% x 1.100,00 zł /osobę/ m-c = 825,00 zł /osobę/

 

Zasady najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Pyskowice zostały określone w Uchwale Nr LII/393/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Kryterium dochodowe odnosi się do dochodu osiąganego w przeliczeniu na jednego członka rodziny, biorąc pod uwagę średni miesięczny dochód z 3-ch ostatnich miesięcy poprzedzających datę kwalifikacji wniosku w odniesieniu do najmu lokali na czas nieoznaczony oraz 6-ciu miesięcy w odniesieniu do najmu lokali socjalnych.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu NIE WLICZA się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę