Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Odpady - aktualności

Z dniem 1 marca 2019 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie ulega zmianie. Mieszkaniec deklarujący zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłaci 17,50 zł, natomiast mieszkaniec deklarujący jej brak 27,00 zł.

 

Zasady zbiórki odpadów również pozostają bez zmian. W zabudowie wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej odpady segregujemy na nw. frakcje:

 • plastik i metal,
 • papier i opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady zielone i bioodpady,
 • odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

oraz pozostałości, a więc odpady komunalne zmieszane tj. odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej z ww. frakcji.

 

Ww. frakcje odpadów odbierane są sprzed posesji zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Ponadto na terenie naszej gminy funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki, zlokalizowany przy ul. Zaolszany 3, gdzie poza ustalonymi harmonogramami mieszkańcy posesji zamieszkałych (wielorodzinnych i jednorodzinnych) mogą bezpłatnie dostarczyć odpady wyszczególnione powyżej, a także:

 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia tj. farby, tusze, kleje, rozpuszczalniki itp.

 

Od stycznia 2017 roku punkt będzie dostępny dla mieszkańców dwa razy w tygodniu:

 • poniedziałek od 7.00 do 16.00,
 • czwartek od 10.00 do 19.00

oraz w dwie soboty w każdym miesiącu od 8.00 do 13.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu nr tel. (32) 332-60-13 lub (32) 332-60-12.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

WYTWORZONYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców, w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 można bezpłatnie oddać odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone w gospodarstwie domowym pochodzące z remontów mieszkań przeprowadzanych samodzielnie i na małą skalę. Zaliczyć możemy do nich np.: płytki ceramiczne, tynki, płyty kartonowo-gipsowe, drobny gruz ceglany i betonowy, a także odpady zidentyfikowane jako wielkogabarytowe tj. armatura sanitarna i stolarka budowlana.
W ramach przedmiotowego zadania można za dodatkową opłatę zamówić odbiór ww. odpadów bezpośrednio sprzed posesji.

 

 

PŁATNOŚCI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymają Państwo po złożeniu deklaracji w pokoju 309 lub 310 Urzędu.

Gmina nie wysyła zawiadomień o zbliżających się terminach płatności, należy samemu o nich pamiętać!!!

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

W sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej reprezentowani są przez Zarządcę lub Spółdzielnię, nie muszą więc składać deklaracji do Urzędu, jedynie informują zarządcę o ilości zamieszkałych osób. W ich imieniu podmiot, który złożył deklarację wnosi też opłatę.

 

BRAK WYWOZU

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Pyskowic o informowanie pracowników Urzędu o ewentualnych zaobserwowanych zaniedbaniach dotyczących wywozu odpadów komunalnych przez Tonsmaier Południe Sp. z o.o.

Z uwagi na to, że usługa jest wykonywana w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00, informację powinno się przekazać dnia następnego po dniu wskazanym w harmonogramie, telefonicznie pod nr telefonu (32) 332 60 12 lub 13 lub emailem na adres: info@pyskowice.pl, celem umożliwienia pracownikom sprawdzenia i udokumentowania zgłoszenia.

 

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE SEGREGACJI

 • w przypadku prowadzenia segregacji odpadów uprzejmie prosimy o wystawianie wypełnionych worków z posegregowanymi odpadami. Jeśli w podanym w harmonogramie terminie wywozu odpadów posegregowanych, worek jest wypełniony tylko częściowo, prosimy o wystawienie go po zapełnieniu w kolejnym terminie wywozu.
 • odpady segregowane – plastikowe butelki i opakowania, metalowe puszki i papierowe kartony  należy zgnieść przed wyrzuceniem.
 • odpady z papieru przygotowane w formie związanych sznurkiem wiązek umieszczone obok pojemników na odpady komunalne zmieszane także podlegają odbiorowi. Prosimy o korzystanie z tej formy zwłaszcza, gdy pojemniki na papier są już wypełnione.
 • odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w zatoczkach śmietnikowych koło pojemników TYLKO w dniu wywozu do godziny 06:00 lub dnia poprzedniego.

Odpady te są odbierane zgodnie z harmonogramem:

 • osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej umieszczają odpady biodegradowalne (odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji) w czarnym, srebrnym lub brązowym pojemniku z napisem "odpady biodegradowalne"
 • osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej proszone są o zbieranie odpadów segregowanych w przeznaczonych do tego workach i nie wrzucanie ich do zbiorczych pojemników przeznaczonych dla zabudowy wielorodzinnej.
 • przypominamy o możliwości pozostawienia odpadów segregowanych w PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW przy ul. Zaolszany 3. Odpady do PSZOK należy dostarczać samodzielnie w godzinach pracy punktu.

Punkt przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców Gminy Pyskowice.

 

UTRUDNIONY DOJAZD DO POJEMNIKÓW NA ODPADY

Urząd Miejski w Pyskowicach zwraca się z prośbą do właścicieli pojazdów o nie parkowanie w obrębie zatok śmietnikowych i blokowanie do nich dojazdu.

Dotyczy to zwłaszcza poniższych adresów:

- Mozarta 1,

- Strzelców Bytomskich 24 (wjazd na podwórko)

- Wojska Polskiego 11 i 21,

- Ignacego Paderewskiego 12,

- Armii Krajowej 42,

- Dąbrowskiego 2,

- Traugutta 2 (Dom Nauczyciela),

- Paderewskiego 9 (obok przychodni),

- Targowa,

- Drzymały 5 i 6,

- Konopnickiej 6 i 8,

- gen. Władysława Sikorskiego 43,

- Traugutta 53,

gdzie śmieciarki kilkakrotnie podjeżdżają nie mając możliwości zabrania odpadów.

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00, w związku z czym w tym okresie musi być zapewniony swobodny dojazd do pojemników.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę