Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Opłata za gospodarowanie odpadami

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z uchwałą nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 stycznia 2019 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 

• 17,50 zł/miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 27,00 zł/miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowej deklaracji w przypadku zmiany stawki, o wysokości należnej opłaty zostaną poinformowani pisemnie, w przypadku zabudowy wielorodzinnej o takich zmianach powiadomi mieszkańców Zarządca nieruchomości.
Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Gminę.

 

Zgodnie z ww. uchwałą zmianie uległy również wysokości opłaty za pojemniki. Ta opłata dotyczy zabudowy mieszanej, gdzie częściowo zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza. Wg. stawki za pojemnik rozliczane są lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminach do:
• 31 marca danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca,
• 30 czerwca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,
• 30 września danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września,
• 15 grudnia danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę