Program "Czyste powietrze"

W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach funkcjonuje Pyskowicki Punkt Konsultacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”, który powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną punkt ten działa na zasadzie porad telefonicznych i mailowych – kontakt: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 32 332 60 14, e-mail (linki): k.wochniak@pyskowice.pl, p.lizak@pyskowice.pl.

„Czyste powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
  • docieplenie przegród budowlanych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania:

  • dotacja

 Kwota dofinansowania

  • minimalna wysokość dotacji  - 3 tys. zł (za wyjątkiem przedsięwzięcia z wymianą źródła ciepła),
  • udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (max. 30% powierzchni), w całkowitej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.

Więcej o programie „Czyste Powietrze” można przeczytać na stronie internetowej (link):  https://czystepowietrze.gov.pl/.