Program "Czyste Powietrze"

Uwaga! Ważne zmiany w programie – bez dotacji na kotły węglowe, wyższe progi dochodowe, łatwiejszy kredyt

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto już od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie progów dochodowych podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Tak zwane uchwały antysmogowe, obowiązujące również na Śląsku na mocy uchwały sejmiku wojewódzkiego, wymuszają w najbliższych latach rezygnację z ogrzewania domów starymi i nieefektywnymi piecami, tzw. kopciuchami. Jednocześnie ograniczają one możliwość stosowania paliwa stałego – węgla, na rzecz ekologicznych paliw. W tym samym kierunku zmierzają wytyczne Komisji Europejskiej oraz zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. Stąd konieczność dostosowania warunków programu „Czyste Powietrze” i decyzja o wycofaniu dotacji na kotły węglowe z dniem 1 stycznia 2022.

Koniec z dotacjami na kotły węglowe

Do końca roku obowiązywał będzie jednak okres przejściowy. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji. W tym samym terminie muszą również wystawić fakturę (warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Podwyższenie progu „termomodernizacyjnego”

Inną ważną zmianą jest podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania). Ma ona na celu ujednolicenie progów programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie), a dla wieloosobowych będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Wniosek i kredyt w jednym okienku

Osoby starające się o dofinansowanie z "Czystego Powietrza" nie będą musiały już finansować z własnych pieniędzy wymiany tzw. kopciucha lub termomodernizacji domu, aby otrzymać dotację, która spłaci część kredytu. Już niedługo każdy zainteresowany będzie miał szansę otrzymać kredyt bankowy na sfinansowanie przedsięwzięcia jeszcze przed jego rozpoczęciem. To efekt uruchomienia ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwsze banki kredytujące już podpisały umowy z NFOŚiGW.

Planuje się, by kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału oraz gwarancją BGK był już dostępny z początkiem lipca. Okres kredytu ustalono maksymalnie na 12 lat, a jego wartość nawet do 100 tys. zł. Poza wymianą kotła pomoże on sfinansować przeprowadzenie termomodernizacji budynku czy też montaż instalacji OZE.

– Z pozyskanych środków warto poprawić efektywność energetyczną budynku przede wszystkim przez ocieplenie ścian i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Wymiana starego pieca lub kotła nie wyeliminuje problemu utraty ciepła, gdyż przez nieocieplone ściany zewnętrzne możemy tracić nawet do 40 proc. energii cieplnej. Nowe urządzenie grzewcze, nawet to wysokosprawne – niskoemisyjne, w nieocieplonym domu nie będzie w pełni efektywnym rozwiązaniem. Termomodernizacja budynku, przeprowadzona we właściwy sposób, przynosi znaczne oszczędności dla budżetu gospodarstwa domowego – zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Wkrótce klienci będą mogli złożyć w jednym okienku wniosek o kredyt z gwarancją BGK, a następnie wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”, która spłaci część kredytu. Dzięki gwarancjom BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki mogą proponować lepsze warunki finansowania inwestycji.

Wśród banków, których wnioski zostały zaakceptowane przez NFOŚiGW, znalazły się: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Umowę dotyczącą udzielania kredytów z gwarancją BGK podpisały w pierwszej kolejności: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowisk.

Termin udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od decyzji banku kredytującego.

 


Pyskowicki Punkt Konsultacyjny

W Urzędzie Miejskim w Pyskowicach funkcjonuje Pyskowicki Punkt Konsultacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”, który powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Punkt czynny jest w dniach:

- poniedziałek w godz. 8:00-10:00

- wtorek w godz. 13:00-15:00

- środa w godz. 8:00-10:00

- czwartek w godz. 15:00-17:00

- piątek w godz. 8:00-10:00

a także działa na zasadzie porad telefonicznych i mailowych – kontakt: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 32 332 60 14, e-mail (linki): k.wochniak@pyskowice.pl.

„Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
  • docieplenie przegród budowlanych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania:

  • dotacja

 Kwota dofinansowania

  • minimalna wysokość dotacji  - 3 tys. zł (za wyjątkiem przedsięwzięcia z wymianą źródła ciepła),
  • udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (max. 30% powierzchni), w całkowitej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.

Więcej o programie „Czyste Powietrze” można przeczytać na stronie internetowej (link):  https://czystepowietrze.gov.pl/.