"Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój". Rozstrzygnięcie II edycji konkursu

Ogłoszenie nr RO.0050.019.2020 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój".

Burmistrz Miasta Pyskowice zawiadamia, że w ramach II edycji konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” dotacja celowa została przyznana na realizację następującego przedsięwzięcia:

„Zakup i montaż wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na terenie ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej”, wnioskodawca: Polski Związek Działkowców ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej - przyznana kwota dotacji: 49.593,60 zł.

Opis przedsięwzięcia: zakup i montaż 21 sztuk wolnostojących lamp solarnych na potrzeby oświetlenia
terenu ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej.

Dotacja została udzielona ze środków własnych Gminy Pyskowice na podstawie uchwały nr XVIII/167/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania w 2020 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”.

Zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu przyznawania dotacji celowej w ramach konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" stanowiącego Załącznik do ww. uchwały wybrane do zrealizowania będą przedsięwzięcia, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych
przeznaczonych na przeprowadzenie konkursu.

Wybrane przedsięwzięcie uzyskało największą liczbę punktów tj. w ramach oceny kryterium efektywności ekologicznej uzyskało 14 punktów.

W ramach konkursu wpłynęły ponadto następujące wnioski:

 1. „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD KONWALIA
  w Pyskowicach” – ilość uzyskanych punktów w ramach oceny kryterium efektywności ekologicznej: 12,
  wnioskodawca: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD
  KONWALIA w Pyskowicach,
 2. „Tajemniczy Ogród” - ilość uzyskanych punktów w ramach oceny kryterium efektywności ekologicznej:
  13, wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach,
 3. „Świetlana przyszłość w symbiozie z ekologią. Ekologiczne oświetlenie Ptasiego Osiedla w Pyskowicach” - ilość uzyskanych punktów w ramach oceny kryterium efektywności ekologicznej: 9,
  wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych „MIKOSZOWINA -
  PTASIE OSIEDLE”.

Burmistrz Miasta
mgr Adam Wójcik