Zasady odbioru śmieci


W Gminie Pyskowice odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera wyłoniona w przetargu firma PreZero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy mają obowiązek uiszczać opłatę wynikającą ze stawki określonej przez Radę Miejską. W Gminie obowiązują dwie stawki: dla osób segregujących odpady i tych, którzy tego nie robią. Osoby segregujące odpady – ekologiczni, płacą znacznie mniej.

Na czym polega system?

- Rada Miejska ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki do pobrania pod linkiem "Opłata za gospodarowanie odpadami".

Kogo obejmuje system?

Nieruchomości zamieszkałe, czyli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości o charakterze mieszanym, na terenie których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza.

Na podstawie uchwały nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020r. właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do złożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak więc osoby, które są właścicielami lub zarządcami zamieszkałych nieruchomości, gdzie dodatkowo  jest  prowadzona działalność gospodarcza,  muszą dodatkowo  uiszczać opłatę wyliczoną jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i stawki wynoszącej 1,35 zł za m2.  Przykładem jest tutaj budynek wspólnoty mieszkaniowej, w  którym oprócz mieszkań mamy sklep wielobranżowy. W takim przypadku, by opłata poprawnie została nałożona należy  przeliczyć wszystkich mieszkańców i wskazać metry powierzchni użytkowej zajęte pod prowadzenie działalności.

System nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, czyli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a jednak powstają tam odpady komunalne. W tym przypadku należy posiadać własną umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rada Miejska przyjęła uchwały określające zasady funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Pyskowice, w tym uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Poniżej link do prowadzącej do nich strony.

Uchwały do pobrania.

Jak uniknąć w kolejnych latach podwyżki?

Pytanie to jest o tyle trudne, że nie na wszystkie czynniki wpływające na wzrost ceny odpadów mamy wpływ. Co jednak możemy zrobić?

  • Ograniczyć ilość opakowań wprowadzanych do środowiska poprzez noszenie na zakupy własnej wielorazowej torby oraz  wybieranie produktów bez zbędnych opakowań.
    Dlaczego? Bo od początku roku 2020 firma odbierająca odpady obciąża nas opłatą naliczoną za każdy kilogram zebranych odpadów według cennika obowiązującego dla konkretnej frakcji.
  • Kompostować bioodpady. Kompostowanie można nazwać organicznym recyklingiem. W przypadku domków jednorodzinnych odpady biodegradowalne można składować w przydomowych kompostownikach.  Bioodpady oddawane z terenu Pyskowic stanowią ok. 7 % odpadów.
  • Segregować odpady komunalne zgodnie z obowiązującymi zasadami. Koszt utylizacji tony odpadów segregowanych jest relatywnie niższy niż tej samej tony odpadów zmieszanych, które trafią na składowisko.
  • Uczciwie podawać liczbę osób zamieszkałych i metrów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Opłatę naliczoną przez wykonawcę dzieli się  przez liczbę mieszkańców i metrów zgłoszonych do systemu. Więc czym nas więcej tym opłata jest mniejsza.
  • Racjonalnie korzystać z pojemników na odpady i worków. Firma wywozowa w swojej kalkulacji kosztów uwzględnia obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz worki. Tak więc worki na segregację, które pobierzemy  i nie wykorzystamy w pełni oraz zgodnie z przeznaczeniem, w bezpośredni sposób wpływają na wysokość opłaty. To samo dotyczy kosztów wymiany zniszczonych kubłów lub pojemników, które stoją na naszej nieruchomości i nie są wykorzystywane. W gniazdach śmietnikowych zabudowy wielorodzinnej należy unikać dostawiania nowych pojemników na odpady segregowane i braku równoczesnej rezygnacji  z pojemników na odpady zmieszane.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Komart” Sp. z o.o., 44-193 Knurów ul. Szybowa 44, tel. 32/235-11-83 wew. 1, 2, adres e-mail: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl.