Użytkowanie wieczyste


UWAGA!

Przekształcenie prawa użytkownia wieczystego w prawo własności

 25.03.2019 r.

Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, że z dniem 21 marca 2019 r. weszła w życie Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pyskowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Osoby, które chcą dokonać płatności ww. opłaty jednorazowo powinny złożyć stosowną deklarację w tut. Urzędzie (druk do pobrania poniżej, jak również w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (II piętro). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pod numerem telefonu: 32 332 60 71.