Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Użytkowanie wieczyste


UWAGA !
Przekształcenie prawa użytkownia wieczystego w prawo własności


 25.03.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, że z dniem 21 marca 2019 r. weszła w życie Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pyskowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Osoby, które chcą dokonać płatności w/w opłaty jednorazowo powinny złożyć stosowną deklarację w tut. Urzędzie (druk do pobrania poniżej, jak również w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (II piętro) Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa pod numerami telefonów : 32 332 60 70 - 75.


UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI ! - ZMIANY OD 1.01.2019r2018-12-05

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – od 1 stycznia 2019 roku – użytkownicy bądź współużytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stają się właścicielami bądź współwłaścicielami gruntów.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej będzie zaświadczenie wydawane z urzędu (w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia przekształcenia), bądź na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku – opłata od wniosku 50 zł).
Z tytułu przekształcenia - Gminie Pyskowice - przysługuje opłata w wysokości opłaty rocznej obowiązującej na dzień 1.01.2019r., wnoszona przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, może też być uiszczona jednorazowo.

Konsekwencją powyższych przepisów jest ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019.
Termin uiszczenia tej opłaty upływa dopiero 29 lutego 2020 roku !!!!

Wszelkich szczegółowych informacji w przedmiotowych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dostępni pod numerem telefonu: 32 33206071 oraz
pod adresem email: a.piela@pyskowice.pl


 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę