Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

GRUDNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-12-19

W czwartek 22 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027

 

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

2) odczytanie opinii Komisji Inwestycji i Budżetu;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

4) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii:

Komisji Inwestycji i Budżetu,

Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5) odczytanie poprawek wnoszonych przez Burmistrza Miasta;

6) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta dotyczącego nieuwzględnionych wniosków Komisji Inwestycji i Budżetu;

7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz głosowanie zbilansowanych wniosków: stałych komisji Rady Miejskiej, radnych, klubów radnych, nieuwzględnionych w poprawkach Burmistrza Miasta, o których mowa w punkcie 5, a zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej;

8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

2) uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pyskowice na lata 2016-2031",

3) przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice”,

4) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach”,

5) rozpatrzenia petycji z dnia 25 października 2016 r. w sprawie dokonania zmiany stawki podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze,

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r.,

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r.,

8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019,

 

IX.  Sprawy organizacyjne.

 

X.  Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę