GRUDNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-12-20

W czwartek 20 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2027 (druk nr 20).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 19).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Wrzosowej (druk nr 30).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (druk nr 31).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 32).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 33).
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Zamknięcie sesji.