GRYPA PTAKÓW – NOWE PRZEPISY PRAWNE

2017-01-02

20 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie zostało wydane w związku z występowaniem ognisk wirusa i nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski. Więcej informacji oraz treść rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej www. minrol.gov.pl.

Grypa ptaków - informacja Ministerstwa Rolnictwa