HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

2013-06-27

Dostępne są już harmonogramy wywozu odpadów zarówno z zabudowy jednorodzinnej jak i z zabudowy wielorodzinnej do końca 2013 roku. Szczegóły oraz pozostałe informacje dotyczące odpadów znajdują się z dziale: Gospodarka Komunalna/Odpady.