HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – DODATKOWE TERMINY

2015-08-17

W zakładce Gospodarka Komunalna/Odpady/Harmonogramy znajduje się zaktualizowany harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w poszczególnych rejonach.