HARMONOGRAM ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI

2013-03-20

3 kwietnia br.  w  godzinach  od  16.00 – 18.00  odbywać  się  będzie  zbiórka  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  tj.:  monitory,  telewizory,  komputery,  drukarki,  faksy,  telefony,  lodówki,  baterie  i  akumulatory,  świetlówki  itp.  z  terenów  objętych  zabudową  wielorodzinną. Ww.  sprzęt  przyjmowany  będzie  bezpłatnie. Miejsca zbiórki: ul.  Nowa – Parking  przy  Miejskim  Ośrodku  Kultury i Sportu; ul.  Traugutta  51 – zatoczka  parkingowa  przy  sklepach. Zużyty  sprzęt  odbierany  będzie  przez  Przedsiębiorstwo  Techniczno – Handlowe  „Technika"  Sp.  z o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach  na  oznakowane  samochody,  które  będą  ustawione  w  ww.  miejscach. Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  Wydziale  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  tel.  (32) 332-60-13.