II ETAP PRZEBUDOWY OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO

2009-06-24

Ruszyły prace związane z II etapem przebudowy Ogródka Jordanowskiego przy ul. Strzelców Bytomskich. Przede wszystkim zostanie zasadzonych łącznie 789 nowych drzew, krzewów i roślin okrywowych. Ponadto zostanie wykonany trawnik o powierzchni 1451,84 m2. Dodatkowo park będzie zabezpieczony nowym ogrodzeniem od strony ul. Osiedlowej. Wyremontowane zostaną również alejki o powierzchni ok. 95 m2.

Wszystkie te prace wykona, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji „ABIES" . Zgodnie z umową, na wykonanie robót, firma ma czas do końca czerwca bieżącego roku.

W Ogródku Jordanowskim zostaną zamontowane również kosze na śmieci oraz 34 ławki. Także dzieci będą zadowolone, bowiem do 8 lipca pojawią się nowe urządzenia do zabawy, w tym sześciokątna piaskownica.

 

Na zdjęciu: Urządzenie zabawowe, które już wkrótce zostanie zamontowane w parku.