II EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

2012-08-14

W dniach 24 - 27 września 2012 roku w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw - biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pan José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff - Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Szczegółowe informacje:  www.kongresmsp.eu

Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY!

POLECAMY!