III DNI OTWARTE PORADNICTWA ZAWODOWEGO

2015-10-13

W dniach 19-23 października br. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach organizuje III Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2015. III Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego promuje hasło: "Poznaj swojego doradcę kariery!". Celem inicjatywy jest uświadomienie osobom bezrobotnym, że w tak trudnym procesie, jakim jest poszukiwanie pracy, mogą liczyć na pomoc i wsparcie swojego doradcy zawodowego - doradcy kariery. Szczegółowe informacje nt. imprezy udzielane są pod adresem e-mail: klub.pracy@pup.gliwice.pl. Cały program III Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego oraz imprez towarzyszących dostępny jest na stronie internetowej www.pup.gliwice.pl.

Powiatowy Urząd Pracy - logo

Tegoroczna edycja III Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego skupia w sobie m.in.: indywidualne spotkania doradców zawodowych z każdą osobą zainteresowaną z Gliwic oraz z powiatu gliwickiego, w tym również z osobami niepozostającymi w ewidencji PUP Gliwice. Spotkania indywidualne (zarówno o charakterze osobistym oraz przy użyciu komunikatora Skype) będą miały na celu zapoznanie się z zakresem zadań doradztwa zawodowego oferowanego przez PUP oraz wsparcie w zakresie planowania kariery zawodowej.

 

Do współpracy zaproszono również Ośrodek Pomoc Społecznej w Gliwicach, Ochotniczy Hufiec Pracy w Gliwicach, Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości, Agencje Pośrednictwa Pracy oraz szkolnych doradców zawodowych.