III GLIWICKIE FORUM EUROPEJSKIE

2008-06-06

Zapraszamy na III Gliwickie Forum Eurepejskie "Młodzi Obywatele wobec wyzwań wielokulturowej Europy. Spotkania plenerowo-warsztatowe: tolerancja, edukacja, aktywizacja", które odbędą się 14 czerwca 2008 roku (sobota) w godz. 10.00 - 16.00 na terenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, Gliwice

III Gliwickie Forum Europejskie skierowane jest do młodzieży, nauczycielek i nauczycieli oraz przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego i opolskiego, na co dzień zajmujących się pracą z młodzieżą i jej edukacją na rzecz aktywnego obywatelstwa oraz kształtowaniem i promocją postaw tolerancji, szacunku i otwartości wobec innych.

Taki wybór grupy docelowej oraz poruszanej tematyki podyktowany jest celem, jaki przyświeca tegorocznemu Europejskiemu Rokowi Dialogu Międzykulturowego, a którym jest uświadomienie mieszkańcom Unii Europejskiej, a zwłaszcza młodym ludziom "znaczenia rozwijania aktywnego i otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, które szanuje różnorodność kulturową".

Przebieg III Forum - w porównaniu z poprzednimi latami - będzie zmieniony. Na program Forum złożą się wyłącznie warsztaty, które prowadzone będą w równolegle na terenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia uczestnictwa młodzieży w życiu obywatelskim proponujemy udział w jednym z czterech warsztatów dla młodzieży i trzech warsztatów dla nauczycielek, nauczycieli, przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Młodzież zapraszamy do udziału w warsztatach nt.:
• TAK dla tolerancji, NIE dla dyskryminacji. Co mogę jako liderka/lider zrobić w mojej szkole, moim mieście?
• Edukacja międzykulturowa - wychowanie dla tolerancji
• Warsztat dziennikarski: jak pisać by nie dyskryminować?
• Warsztat teatralny: Przejawy NIEtolerancji na co dzień

Tematyka warsztatów dla osób na co dzień pracujących z młodzieżą przedstawia się następująco:
• Edukacja obywatelska: aktywny uczeń - aktywny obywatel
• Jak skutecznie włączać młodzież w działania na rzecz społeczeństwa lokalnego? Zasady współpracy z młodzieżą w ramach wolontariatu
• Edukacja dla tolerancji - jakimi metodami pracować w grupie zróżnicowanej ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność (i/lub kulturowo, religijnie, etnicznie)

Informacje o projekcie, program III Gliwickiego Forum Europejskiego oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.haus.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie uczestnictwa w projekcie do dnia 11 czerwca br.

Kontakt: Marzena Karch, menedżerka projektu, tel. 032 232 49 02 wew. 114, fax 032 232 49 01, e-mail: marzena.karch@haus.pl


Partner:
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Patronat medialny:
Gazeta Gliwicka
NaszeMiasto.pl
Radio Plus

Patronat informacyjny:
Nowiny Gliwickie