III TURNIEJ ORLIKA RÓWNIEŻ W PYSKOWICACH

2012-08-31

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, który rozpocznie 15 września br. o godz. 10.00 na boisku Orlik przy ul. Szkolnej 2 w Pyskowicach. Na czas trwania zawodów zapewniona będzie opieka medyczna, a rozgrywki prowadził będzie uprawniony sędzia piłki nożnej. Drużyny należy zgłaszać do  10 września br. Kontakt: Krzysztof Kajda - Animator Sportu na Orliku w Pyskowicach nr tel. 889-547-669. Dokumenty do pobrania m.in. karta zgłoszeniowa i regulamin dostępne są w zakładce Co? Gdzie? Kiedy?/Wydarzenia kulturalne i sportowe.

W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie) jak również tzw. „dzikie drużyny" (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe). W turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące piłkarskie kluby sportowe (inne niż UKS). W drużynie może grać maksymalnie 3 zawodników, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2012/2013 do rozgrywek ligowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS).