IMPREZA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

2013-05-09

W związku z zakwalifikowaniem się mieszkanki Pyskowic - Ewy Ciszewskiej do finału konkursu zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Narodowy Program Przedsiębiorczości", w miastach finalistów planowane są wydarzenia edukacyjno-biznesowe. Impreza taka w Pyskowicach odbędzie się 18 maja br. od godz. 10.00 na „placu dożynkowym" przy zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej w specjalnie do tego przygotowanym namiocie podzielonym na strefy (Recepcja, Strefa warsztatowo-konferencyjna, Strefa informacyjna, Strefa rozwiązywania testów, Strefa młodzieżowa, Strefa dziecka). Impreza ma charakter informacyjno–edukacyjny, motywujący do zakładania działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy!