INFORMACJA

2009-06-30

Informujemy, iż od dnia 1 lipca br. Powiat Gliwicki objęty będzie działaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach, z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 20, tel. (032) 230 26 90 lub (032) 232 99 10.

Zespół będzie wydawał mieszkańcom powiatu orzeczenia:

- o niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16-go roku życia,

- o stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16 rok życia,

- o wskazaniu do ulg i uprawnień.