INFORMACJA

2010-05-18

W związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ogłoszeniem przez Wojewodę Śląskiego pogotowia przeciwpowodziowego na terenie województwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach przekazuje do wykorzystania przez mieszkańców zalanych terenów ulotki dot. dezynfekcji studni, postępowania z żywnością oraz postępowania z pomieszczeniami i przedmiotami użytku.