Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

INFORMACJA

2010-12-03

W związku ze stwierdzeniem zwiększającej się ilości spalanych śmieci  w gospodarstwach domowych w czasie sezonu grzewczego, powodujących wzrost stężenia substancji szkodliwych w powietrzu, wskutek czego zwiększa się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry, alergie pokarmowe oraz choroby nowotworowe szczególnie dzieci informujemy, iż na podstawie art. 71 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.) osoby spalające śmieci poza instalacjami do termicznego przekształcania odpadów podlegają karze grzywny do 5 000 zł.

W wyniku spalania odpadów ( m.in. plastikowych butelek, gumy ), do miejskiego powietrza emitowane są pyły powodujące szkodliwe zanieczyszczenie metalami ciężkimi, a trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. Oprócz tego w dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Wszystkie te związki pozostają w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez okolicznych mieszkańców, wnikają do gleby i wód (a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów powodując uciążliwość zapachową i pogorszenie komfortu życia.

 

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy, przedsiębiorców, zarządców budynków mieszkalnych o stosowanie jako opału węgla, drewna, tektury, trocin celem poprawy stanu czystości i składu chemicznego powietrza oraz zapewnienia komfortowych warunków życia wszystkim członkom wspólnoty.


W przypadku stwierdzenia faktu opalania budynków lub lokali mieszkalnych z wykorzystaniem odpadów w urządzeniach do tego nie przeznaczonych, wobec osób winnych zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne, którego celem będzie nałożenie kary grzywny przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę