INFORMACJA

2011-09-01

Informujemy, że w dniu 1 września br. przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godz. od 15.00 do 16.00. Skargi i wnioski mieszkańców będą przyjmowane przez Z-cę Burmistrza Miasta Wiesława Leszczyńskiego (pok. 215) oraz Sekretarza Miasta Edwarda Piotrowskiego (pok. 334).