INFORMACJA

2012-04-04

W dniach 3-13 kwietnia br. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice konsultacjom społecznym poddany zostaje projekt regulaminu przyznawania dotacji na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia opinii w dziale Gospodarka Komunalna/Ochrona Środowiska/Odpady.