INFORMACJA

2013-02-19

Przypominamy wszystkim użytkownikom wieczystym gruntów stanowiących własność Gminy Pyskowice, że w tym roku wyjątkowo z dniem 2 kwietnia upływa termin wniesienia opłaty rocznej. Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, pok. 319 tel. (32)332 60 73.