INFORMACJA

2015-10-21

Przypominamy o trwającym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pyskowice-Południe oraz fragmentu gminy Pyskowice w rejonie strefy komercyjnej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Stosowne obwieszczenia dostępne są na stronie internetowej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/052.