INFORMACJA

2015-10-28

29 października br. (czwartek) o godz. 14.00 i 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, sala sesyjna (parter), odbędą się dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planu miejscowego dzielnicy Pyskowice - Południe oraz fragmentu gminy Pyskowice w rejonie strefy komercyjnej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Obwieszenia dotyczące ww. dostępne są na stronie internetowej http://bip.pyskowice.pl/bipkod/052.