INFORMACJA

2015-10-29

Zgodnie z art. 17 pkt 1) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) od 29 października do 18 listopada br. (przez okres 21 dni) można składać wnioski do obecnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z obwieszczeniami Burmistrza Miasta - http://bip.pyskowice.pl/bipkod/052).

1. dla terenu położonego przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego (http://bip.pyskowice.pl/bipkod/019/015/003);

 

2. dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia (http://bip.pyskowice.pl/bipkod/019/015/004);

 

3. dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901 – ul. Poznańskiej (http://bip.pyskowice.pl/bipkod/019/015/004).