INFORMACJA

2020-01-02

Z dniem 01.01.2020 r. Biuro Obsługi Klientów cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej znajdować się będzie w Urzędzie Miasta Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3, II piętro pok. 313 i czynne będzie w godzinach pracy Urzędu.