INFORMACJA CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

2014-07-02

W związku z wygaśnięciem 30 czerwca br. umowy na świadczenia oraz faktem nie wybrania przez NFZ oferty na okres od 1 lipca 2014 r. do czerwca 2019 r. Caritas Diecezji Gliwickiej zmuszony jest zakończyć opiekę pielęgniarsko – opiekuńczą finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacja o zakończeniu opieki zgodnie z procedurami zostanie przekazana do lekarzy pierwszego kontaktu. Rodziny i opiekunowie chorych zostali poinformowani do kogo mają się zwrócić w kwestii dalszej opieki. Na osobiste polecenie ks. Rudolfa Badury, dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej, pielęgniarki zostały zobligowane do monitorowania stanu zdrowia osób, u których zakończona została pielęgnacja do momentu przejęcia pacjentów przez pielęgniarki świadczeniodawców. Dodatkowych informacji udzielają Pełnomocnicy Stacji Opieki Caritas w terenie.