INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIEM DO DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

2020-03-03

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania z budżetu Gminy Pyskowice na zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania informujemy, że „Regulamin określający zasady przyznawania dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych w roku 2020”  zostanie przedłożony do przyjęcia na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2020 r. Do czasu wejścia w życie przedmiotowego regulaminu Urząd Miejski w Pyskowicach nie przyjmuje wniosków oraz nie udziela dotacji na zakup nowego źródła ogrzewania. O dniu rozpoczęcia naboru wniosków oraz o jego zasadach, poinformujemy odrębnym komunikatem.

 

 

 

Dodatkowo informujemy, że w pokoju 310 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach funkcjonuje punkt konsultacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym udzielane są informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” .

Punkt czynny jest we wtorki w godzinach 8.00-10.00 oraz w czwartki w godzinach 15.00-17.00. Wyjątkowo, w czwartek 5 marca br. punkt będzie nieczynny.

 „Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

  • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
  • docieplenie przegród budowlanych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze