INFORMACJA DLA OSÓB ZBIERAJĄCYCH GRZYBY

2017-09-06

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, świeże i suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów. Klasyfikator grzybów posiada uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych, natomiast grzyboznawca posiada uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych. Osoby zbierające grzyby na własny użytek mogą uzyskać poradę w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa śląskiego. Szczegóły dostępne są na stronie: www.wsse.katowice.pl

Informacja dla osób zbierających grzyby