INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2010-04-26

Informujemy, że z dniem 11.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 21, poz.105).


Zgodnie z art. 1 pkt 38 lit.d tj w art. 63 ust.3 ww. zmiany ustawy podmioty działające na rynku spożywczym lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności.

 

Powyższy obowiązek dotyczy szczególnie w odniesieniu do:

1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich (dotyczy produktów pochodzenia roślinnego),

2. gospodarstw agroturystycznych,

3. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego,

4. sklepów zielarskich,

5. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie,

6. producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym,

7. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,

8. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną (dotyczy produktów pochodzenia roślinnego).

 

W związku z powyższym podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt. 4-9, 11i 12, które nie są wpisane do rejestru zakładów mają obowiązek w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów.

Przedmiotowy wniosek należy złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.

 

Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (32) 338 05 20 do 22.