INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

2019-02-26

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną "zdublowane" wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m. in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń.

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Działanie to ma na celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami lub kontrahentami. MPiT w pismach wysyłanych pocztą, ponownie zwraca się do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, z prośbą o skorygowanie tej sytuacji. Ministerstwo jednocześnie uprzedza, że w razie braku reakcji, wykreślone zostaną "zdublowane" wpisy, które nie zawierają danych takich, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Co ważne, jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje wymienionych powyżej danych, konsekwencją tego może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019 r. wszystkich jego wpisów. Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.