INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

2019-04-08

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli przekazujemy informację Burmistrza Pyskowic Adama Wójcika.

INFORMACJA DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Drodzy Rodzice,
zgodnie z informacją dyrektorów szkół i przedszkoli do strajku w Pyskowicach przystąpili wszyscy nauczyciele szkół i przedszkoli. Pracę wykonują jedynie dyrektorzy i wicedyrektorzy w placówkach. Każdy z nich może sprawować opiekę nad grupą maksymalnie 25 dzieci.
Żłobek Miejski pracuje jak dotychczas.
Mając na uwadze, że wielu z rodziców nie ma możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom, od dnia 9 kwietnia br. do odwołania w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu – ul. kard. S. Wyszyńskiego 27 (dla 50 dzieci w wieku 6-10 lat) oraz w Centrum Wsparcia Rodziny – ul. gen. Władysława Sikorskiego 83 (dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat) zorganizowane zostaną przez instruktorów i pedagogów odpowiednie dla danej grupy wiekowej zajęcia w godzinach 8.00-13.00. Opieka ta jest nieodpłatna, natomiast ze względów organizacyjnych konieczne jest zaopatrzenie dziecka w prowiant (jedzenie oraz napoje). Z oferty mogą skorzystać jedynie rodzice pracujący zawodowo. Szczegółowe informacje i zapisy prowadzi MOKiS (tel. 32 233 25 34). Zapisy rozpoczną się 8 kwietnia od godziny 13.00.
Dodatkowo Miejska Biblioteka Publiczna – Oddział dla dzieci, Pl. Józefa Piłsudskiego 3 (tel. 32 333 00 50) oraz Filia nr 1 – ul. Traugutta 52 (tel. 32 333 18 15) od dnia 9 kwietnia br. do odwołania w godzinach 12.00-14.00 organizuje warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym – zapisy bezpośrednio w bibliotece.
Jednocześnie informuję, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z planem. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.
Z poważaniem
Adam Wójcik
Burmistrz Pyskowic