INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

2012-01-10

Informujemy, że od 2012 roku obowiązują nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do  burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.: od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

• od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012r.,

• od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

 

Zwroty dokonywane będą w terminach:

• 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

• 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie Urzędu Miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.