INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW MELDUNKOWYCH

2013-04-29

W związku z wejściem w życie 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Z 2012r., poz. 1407) informujemy, że: NIE TRZEBA SIĘ WYMELDOWYWAĆ W INNYM URZĘDZIE ABY MÓC ZAMELDOWAĆ SIĘ W NOWYM. Wszystkie te czynności wykonuje się w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania w nowym miejscu.