INFORMACJA DOTYCZĄCA WIRUSA SCHMALLENBERGA

2012-10-02

W związku z pojawieniem się na terenie województwa śląskiego wirusa Schmallenberga Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach zwraca się z prośbą do właścicieli gospodarstw, w których utrzymywane jest bydło, owce, kozy o wdrożenie wzmożonego nadzoru właścicielskiego nad zwierzętami.

Objawy zakażenia wirusem Schmallenberg:

1. U zwierząt dorosłych (objawy utrzymują się kilka dni, często mogą być słabo wyrażone):

- gorączka;

- pogorszenie ogólnego stanu zdrowia;

- brak łaknienia;

- spadek produkcji mleka;

- biegunka;

- ronienia.

2. Wady rozwojowe u płodów (urodzone w fizjologicznym terminie lub poronione)

- artrogrypoza (wrodzona sztywność stawów);

- wodogłowie;

- tyłozgryz;

- ankyloza;

- torticollis (kręcz szyi);

- skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa).

 

W przypadku zaobserwowania u zwierząt ww. objawów nasuwających podejrzenie zakażenia wirusem Schmallenberg (opis powyżej), jak również każdej zmiany stanu zdrowia zwierząt, właściciele gospodarstw zobowiązani są przekazać taką informację Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz zwracania uwagi na to, skąd pochodzą sprowadzone zwierzęta (tereny, na których występuje wirus Schmallenberg), czy zwierzęta posiadają wymagane dokumenty (paszporty, świadectwa zdrowia).