INFORMACJA NA TEMAT PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

2019-03-28

Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, że z dniem 21 marca 2019 r. weszła w życie Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pyskowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności. 

Osoby, które chcą dokonać płatności w/w opłaty jednorazowo powinny złożyć stosowną deklarację w tut. Urzędzie (druk do pobrania na stronie https://www.pyskowice.pl/gospodarka-nieruchomosciami/uzytkowanie-wieczyste.html, jak również w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (II piętro).


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pod numerami telefonów : 32 332 60 70 - 75.