INFORMACJA - PRZETARG NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO

2016-06-03

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Pyskowice różnych gatunków w łącznej ilości około 14,30 m3. Szczegóły dotyczące ww. przetargu dostępne są w zakładce: Gospodarka Komunalna/Ochrona środowiska.