INFORMACJA PWIK SP. Z O.O. GLIWICE

2016-12-14

Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

PWiK Gliwice - logo
  1. Cena za 1 m³ dostarczanej wody

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

1

Gospodarstwa domowe

4,46

4,82

2

Przemysł i pozostali odbiorcy

4,61

4,98

 

  1. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

1

Wszyscy odbiorcy usług

6,27

6,77

 

 

Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na stronie internetowej: www.pwik.gliwice.pl.